GET ART! SOCHY V ZAHRADĚ 2019

Od konce června do konce září tohoto roku probíhá v Kroměříži už 10. ročník výstavy současné sochařské tvorby „GET ART! Sochy v zahradě“. V rámci výtvarné výchovy jsme se minulý týden vydali na komentovanou prohlídku vystavených exponátů. Kromě zajímavého výkladu hlavního organizátora Aleše Vrtala, jsme vedli vášnivé diskuze o konfrontaci moderní umělecké tvorby a veřejnosti, pohledu na klasické umění a přijetí nového, sic šokujícího. Nejen, že jsme měli možnost odborně poznat záměr umělcův, také jsme se učili jak jej citlivě a správně předat nejmenšímu pozorovateli, divákovi z mateřsky školky.