Distanční/prezenční výuka – AKTUALIZOVÁNO 20. 11. 2020

Aktualizace průběhu distančního vzdělávání ke dni 20.11. 2020:
Vláda a MŠMT rozhodla o dalším uvolnění opatření, přechodu ČR do 4. stupně a návratu závěrečných ročníků SŠ a VOŠ od středy 25.11. do školy k prezenční výuce a konání praxe prezenční formou.
Co z toho pro nás plyne:
  • PO, UT se učí podle stávajícího rozvrhu distančně, jako doposud.
  • ve ST se kompletně změní rozvrh hodin, protože se v něm musí zohlednit prezenční výuka posledních ročníků. Prosím, sledujte Bakaláře (tento rozvrh bude platit vždy, když ČR spadne do stupně 4 PES).
  • od ST budou ve škole studenti 3PP a 3SP a jejich rozvrh se vrací k původnímu, jak byl v září naplánován.
  • 4A a 4B odchází na 14 dnů do školních družin v místě bydliště, aby si splnili část blokové praxe.
  • 3A a 3B a 2PP mají obnovenu prezenční průběžnou praxi 4h týdně/ 1 den v týdnu, jako tomu bylo v září.
  • 1PP bude mít praxi blokovou po dobu 10 dnů od pondělí 30.11.
  • ostatní třídy se učí nadále distančně, pouze průběžné praxe 3A, 3B a 2PP se konají prezenčně ve školkách.
  • distanční výuka začíná vždy v celou hodinu (tj. v 8.00, 9.00,10.00… prostě tak, jak jste byli v distanční výuce zvyklí).
  • prezenční výuka jede podle zvonění ve škole, tak jak je od září nastaveno.
  • žáci/studenti, kteří se učí prezenčně,, mají možnost být ubytování na DM a pobírat stravu v jídelnách.

 

Aktualizace průběhu distančního vzdělávání ke dni 31.10. 2020:

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

Dále tedy pokračují online hodiny (Google Meet dle aktuálního rozvrhu hodin) + distanční vzdělávání asynchronním způsobem přes plnění úkolů v učebně Google.

Aktualizace průběhu distančního vzdělávání ke dni 14.10. 2020

Popis průběhu výuky a nový rozvrh hodin pro online hodiny od 5. 10. 2020: