BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Nao Higano – soprán sólo

pondělí 26. listopadu 2018, 19:30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Kroměříž

Koncert pořádá Rotary club Kroměříž ve spolupráci s Abalart s r. o. a s hlavním sponzorem Raiffeisen Bank a. s. – pobočka Kroměříž.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní činnost pro Korálky Kroměříž, z. s.