3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY VOŠ: 75-32-N/06 – Sociální pedagogika a 75-31-N/03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kompletní informace pro uchazeče jsou uvedeny v souborech pdf.

Obor: 75-32-N/06 – Sociální pedagogika

Lhůta podání přihlášky ke vzdělávání (2. kolo přijímacího řízení): do 21. září 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25

pdf-icon3. kolo – KRITÉRIA přijímacího řízení – sociální pedagogika 

 

Obor: 75-31-N/03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Lhůta podání přihlášky ke vzdělávání (2. kolo přijímacího řízení): do 21. září 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20

3. kolo – KRITÉRIApdf-icon přijímacího řízení – předškolní a mimoškolní pedagogika